Skano mööbli hooldusjuhend

MÖÖBLI PAIGUTAMINE

Mööbel paigaldada ruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +5 kuni +35 C ning suhteline õhuniiskus on 30 kuni 70%. Ärge paigutage mööblit küttekehade lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada mööbli kuivamist ja deformeerumist.

Mööbli pleekimise vältimiseks kaitske pindu otsese päikesevalguse eest. Otsene päikesevalgus tuhmistab ka peegelpindasid ja kuivatab nahkkatteid.

MÖÖBLI OMADUSED

Puit ning naturaalne nahk on looduslikud materjalid, eri mööbliesemete vahel võib esineda kergeid toonierinevusi. Kui tooted on ostetud eri ajal, võivad neid olla mõjutanud keskkonnategurid ning esemed ei pruugi olla identse välimuse ja tooniga.

Siseruumides kasutatavate erinevate küttesüsteemide tõttu võivad puidust detailide liitekohtadesse tekkida mikropraod. Puitmaterjali paisumisest ja kahanemisest tingituna võivad ilmneda väikesed erinevused esemete üldmõõtudes.

MÖÖBLI PUHASTAMINE

Täispuidust mööblit puhastage pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutage enamlevinud mitteabrasiivseid puitpindadele mõeldud puhastusvahendeid lisades neid veele.

Naturaalsest nahast mööblit puhastada kuiva või kergelt niiske lapiga.

Nubuk naha puhul pühkida tolmu tolmuimejaga ning probleemseid kohti pühkida harjaga.

Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldage mööblile sattunud mustus koheselt. Kõige olulisem on mööbli pind seejärel viivitamata lapiga kuivatada.

Mööbli värskendamiseks kasutage müügilolevaid mööblihooldusvahendeid järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada tugevatoimelisi (ammoniaaki, alkoholi, või pehmendajat sisaldavat) puhastusaineid.

Kindlasti tuleb vältida alkoholi, kohvi jne teiste tugeva värviga ainete otsest ning pikaaegset kontakti mööbliga. Vältige mööbli vigastamist teravate esemetega.

Garantii mööblile ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vedelike- ja kuumuskahjustustele.

Pehme mööbli puhastamisel saab parima tulemuse kasutades vastavaid puhastusteenuseid pakkuvaid spetsialiste/ettevõtteid.

MÖÖBLI KASUTAMINE

Mööbli ustele ja sahtlitele ei tohi riputada lisaesemeid. Vältimaks kappide uste hingede ja sahtlite deformeerumist, tuleks uksi ja sahtleid sulgeda vaikselt ning hoida suletuna.

Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polt või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

Täispuitlaual lõikamisel kasuta lõikelauda.

Mööblit liigutades ühest kohast teise ei tohi lohistada, vaid peab tõstma. Lohistamise tagajärjel võivad deformeeruda mööbli kinnituskohad.