Kauba tagastamine

Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on teil võimalus tooted 14 päeva jooksul tagastada ja Te saate 100% raha tagasi (ka transpordikulu).
Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

Toote tagastamiseks palun saatke meile defektse toote kohta info (tellimuse number, kauba kättesaamise kuupäev, toote kood, võimalikult täpne probleemi kirjeldus) ja pildid (praaktootest ja/ või kahjustada saanud pakendist) e-mailile: webshop@skano.com

Saadame info edasi tootjale ning tootja otsustab kas tegemist on garantiijuhtumiga. Tootja otsusest teavitame teid kohe kui oleme vastuse saanud.
Tootjagarantii ei laiene toote amortiseerumisele.

Juhul kui toote tagastamise põhjuseks on halb kvaliteet, siis vahetame selle toote uue vastu välja või tagastame raha.

Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates sellest kui klient on Skanole saatnud reklamatsiooni vormi ja Skano on reklamatsiooni aktsepteerinud.

Toote garantii sertifikaat on arve mis saadetakse teile e-mailiga.

Mööbel peab olema pakendatud originaalpakendisse (võite avada pakendi ettevaatlikult lõigates läbi pakendi lindid).

Toode ei kuulu tagastamisele kui on kahjustatud kliendi poolt.

Tagastatavate toodete transpordi korraldab Skano Furniture OÜ.

Pretensioonide esitamise kord

Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.

Müüja ei vastuta toodete tekkinud kahjude eest, kui Toodet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, ei ole hooldatud vastavalt mööbli käsitsemisjuhendile, toote paigaldusel ei ole Ostja järginud tootega kaasas olevat kokkupanekujuhendit, toode on remonditud ostja või kolmandate isikute poolt, tootele on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.

Müüja ei vastuta Toote loomulikule kulumisele, samuti toote konstruktsiooni ja/või koostematerjalide loomulikust tekstuurist tulenevatele värvitooni erinevustele. Kuna tegemist on naturaalsest materialist toodete või tootedetailidega, siis toonides võib aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse pleekivast mõjust. Samuti Müüja ei vastuta kergesti purunevad materjalide eest (klaas, tehismaterjalid jne).

Toote nõuetele mittevastuse või puuduste ilmemisel, Ostja peab sellest teatama Müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote defektist teada sai, esitades pretensiooni kirjalikult.

Pretensioonid palume edastada e-maili aadressile webshop@skano.com või lehekülje all oleva vormi kaudu.

Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 14 päeva jooksul pärast kliendipoolse pretensiooni kättesaamist.

Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

Kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12, Tallinn 1117, telefon 6201707, info@tarbijakaitseamet.ee). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee

Reklamatsiooni vorm

Picture file:

* Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud